Преддипломен стаж

Обучение за работа с уеб платформата Django и библиотеката Django REST. Придобитите знания ще се приложат в разширяване на съществуваща онлайн информационна система чрез добавянето на API (Application Programming Interface). С помощта му информацията от системата ще стане достъпна за използване от съответното ѝ мобилно приложение. | Дата: 14/12/2018

Стажът протича в рамките на 3 месеца, през които стажантът се запознава в детайли със специфични платформи и библиотеки за създаване на уеб системи. За да усвои по-лесно новите знания, стажантът ще се включи в реален проект с цел да се запознае с него и да го разшири. След завършването на програмата, той ще придобие практическите умения да работи в реална фирма заедно с екип от професионалисти.

Scroll to Top