За нас

Катедра Софтуерни технологии

Катедра "Софтуерни технологии" е млада катедра във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", създадена през 2007 г. Тя има за цел да отговори на нуждите на българската ИТ индустрия от квалифицирани кадри в областта на софтуерните технологии, които да са основата за изграждане на конкурентоспособна икономика на България. Обучението по програмни технологии във ФМИ е стъпка към декларираната от водещите софтуерни фирми в рамките на дискусиите на технологичната платформа NESSI потребност за обучение на т.нар. "форма Т" хора ("Т shaped" people) – едновременно задълбочено и широко интердисциплинарно обучение.

Освен в бакалавърската програма "Софтуерно инженерство", преподаватели от Катедрата водят лекции и в бакалавърските програми "Компютърни науки", "Информационни системи" и "Информатика".

Катедрата подпомага научните изследвания в областта на софтуерните системи и услуги в България, като ги координира с инициативите на европейско ниво - приоритетите на Седма рамкова програма, EIT (European Institute of Technology), ETP (European Technology Platforms), и др. Нейн приоритет е да се превърне в двигател по пътя към трансформиране на ФМИ и като цяло СУ в изследователски университет, което ще го направи адекватен на икономическата и социална ситуация в страната. Идея на новата катедра е да бъде национален и регионален център за NESSI технологичната платформа и инициатор и основен деятел при създаване на национална NESSI платформа. Членовете на академичното тяло участват активно както в дискусиите и срещите на NESSI, така и в подготовката на изследователски проекти. Катедра Софтуерни технологии поддържа и сътрудничество с индустрията и правителствените организации за технологичен трансфер.

Scroll to Top