Документи за дипломиране

Документи

Всички останали документи (Дипломна работа, CD и Резюме на български и английски езици) трябва да се представят на ръководителя на дипломната работа или на ръководителя на съответната магистърска програма (ако ръководителят на дипломната работа е хоноруван преподавател) най-късно 10 работни дни преди датата на дипломната защита.

Всеки дипломант трябва да се регистрира в информационната система на Катедрата, след което да въведе информация за своето предложение за възлагане на дипломна работа.

В системата студентите трябва да публикуват също така текст на дипломната работа, резюмета на български и английски езици, както и архив на разработения от тях проект.

Scroll to Top