Преддипломни стажове

  • Модул за проследяване към система за складово управление (GPS tracking module for Warehouse Management System)

    Съществуваща система за складова управление, която включва различни функционалности по следене на наличност, транспортиране между складове, заявки за доставяне и нотификации и отчети трябва да бъде разширена включвайки модул за проследяване на доставките. Това спомага за по-лесно управление на доставките и предвиждане на закъснения.

За нас

Катедра "Софтуерни технологии" е млада катедра във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", създадена през 2007 г. Тя има за цел да отговори на нуждите на българската ИТ индустрия от квалифицирани кадри в областта на софтуерните технологии, които да са основата за изграждане на конкурентоспособна икономика на България.
Виж повече >>

Scroll to Top