Преддипломен стаж

Разработване на ASP.NET MVC приложения | Дата: 14/01/2016

 

"Мапекс АД" е фирма с над 10 годишен опит в сферата на ГИС технологиите. Занимава се с разработката на софтуерни системи за няколко министерства и агенции, както и много лични проекти. Главно за интернет базираните приложения за документооборотните системи на "Агенция по геодезия, картография и кадастър", "Комисията за защита на потребителите" и "Агенцията за устойчиво и енергийно развитие" се използва ASP.NET MVC.

Scroll to Top