Контакт

Поддържайте контакт с нас


Телефон: (+359) 2 971 04 00

Електронна поща: dse (at) fmi.uni-sofia.bg

София 1113, България
Бул. "Цариградско шосе" 125
Блок 2, ет. 3, стая 308

Scroll to Top