Преддипломен стаж

Проектиране на прототип на софтуерно приложение за управление на търговия с електрическа енергия. | Дата: 05/04/2017

Фирмата се занимава с разработка на приложения в областта на търговията на ел. енергия. Програмира се на Java. Използвана технология е JSF (Java Server Faces), както и компонентната библиотека на Prime Faces.

Scroll to Top