Преддипломен стаж

Разработване на банкова информационна система, използвайки интегрираната среда за разработка Lotus Domino Designer | Дата: 16/01/2019

Информационната система на банката се състои от три подсистеми – EmployeesData, където се намират профилите на всички служители в банката, ClientsInformation, където се съхранява информацията за клиентите на банката и админско приложение Admins, което се използва от администратотрите в банката и вече е разработено. В EmployeesData всеки потребител може да вижда само определени данни в профилите на останалите служители, но не може да ги редактира. Може да редактира само своя собствен профил, освен служителите от отдела по човешки ресурси. Правата за достъп и ролите на служители или отдели в банката се  задават от контролен списък за достъп Access Control List(ACL), който се намира в платформата Lotus Notes. Системите са изработени с помощта на форми(lotus forms), вюта(lotus views), страници(Xpages), агенти(lotus/java agents). Езиците, на които се разработва sistemata са Java, LotusScript, Lotus formula, JavaScript, HTML и CSS.

Достъп за работа с до банковата система се осъществява с предоставен токън, потребителско име и парола.

Scroll to Top