Преддипломен стаж

Разработване на уеб базирана система за администриране на информацията за клиенти на спортна мениджърска агенция, базирана в Обединеното Кралство. | Дата: 27/04/2016

Системата ще се използва от администрацията на компанията, както и от нейни контрагенти, събиращи информация за потенциални клиенти и техни характеристики, спортни постижения и др.

Системата ще се състои от три основни секции - секция 'Клиенти', секция 'Клубове' и секция 'Потребители'. Примерен изглед на началната страница към която е пренасочен потребителя след успешна аутентикация/логване:

https://s14.postimg.org/nhdczb3oh/default_page.png

При отваряне на секция 'Клиенти', потребителят ще бъде пренасочен към нова страница, която ще визуализира списък с клиентите на компанията. Страницата се състои от три раздела - раздел 'Настоящи клиенти', раздел 'Потенциални клиенти' и раздел 'Трети страни'. Всеки елемент от списъка на активния раздел ще съдържа информация за офис на компанията, който менажира клиента, и възможност за редакция на информацията за него, както и изтриването му. Системата предвижда и опционална фукнционалност за следене на активността на клиента в неговия 'Туитър' акаунт в социалната мрежа. Предвижда се и възможност за търсене по избрани критерии. Примерен изглед на секция 'Клиенти':

https://s22.postimg.org/qnfyts1gx/clients.png

Секция 'Клубове' при отварянето на която потребителят ще бъде пренасочван към нова страница, която ще визуализира списък с клубовете, в които се състезават клиентите на спортната/мениджърската компания, както и техните търговски марки. Предвижда се възможност за търсене по избрани критерии, както и опционална фукнционалност за последните десет резултаат на клубовете от съответния национален спортен шампионат, в който те се състезават. Примерен изглед на секция 'Клубове':

https://s22.postimg.org/wblmekig1/teams.png

Секция 'Потребители' при отварянето на която потребителят ще бъде пренасочван към нова страница, която ще визуализира списък с потребителите на системата. Тази секция ще бъде активна само за администратори на системата. Всеки елемент от списъка ще показва имената на потребителя, неговата роля в уеб системата (пр. 'Администратор', 'Скаут', 'Мениджър' и т.н), както и клиентите, асоциирани към потребителя. Примерен изглед на секция 'Потребители':

https://s16.postimg.org/wv2u4ccl1/users.png

 

Scroll to Top