Преддипломен стаж

Конфигурация на LIN драйвер за тeстване на електронна дръжка на врата, прeдвидена за спортен модел коли на фирмата „Volvo” | Дата: 30/11/2018

Изисква се да се създадат и управляват сигнали зададени от фирмата“Volvo“, предаващи се по хардуер и задвижващи електронна дръжка за врата. В зависимост от приложението на сигнала и софтуера, който го управлява, трябва да се извършват зададените движения на мотора управляващ дръжката.

Scroll to Top