Преддипломен стаж

Оптимизиране и имплементиране на иновации във вътрешно банкови системи. | Дата: 22/02/2017

1. Запознаване с текущите вътрешно банкови системи  и процеси.

 • SAP “BusinessObjects”
 • SAP “Web Intelligence”
 • InfoServ Administrator / Reporter / AgentClient / AccidentReporter (custom software)
 • Microsoft Share Point (Java Script / HTML / CSS3)
 • DM Card
 • Borica Steps
 • Custom SAS CRM архитектури
 • Вътрешно банкови уеб сервизи

2. Проучване на съществуващи решения и анализиране на иновационните тенденции в сектора.

3. Оперативна работа с решения от “3rd party“ вендори.  

 • Тестване на функционалности.
 • Оценяване на работоспособност
 • Анализиране на архитектура и структура на решенията.
 • Определяне на възможни подходи за интеграция с текущите системи.
 • Документиране на процеса и резултатите
 • Защита на резултатите

4. Интеграция свързаност между съществуващи банкови системи

 • Разписване на техническата част от BR документите
 • Описване на архитектурата и функционалностите
 • Подготвяне на тестова среда и тестови сценарии
 • Координиране на имплементацията на новите решения.
 • Тестване и анализирани на получените резултати от тестовите сценарии
 • Настройване на системите и функционалностите на новите административни приложения.
 • Провеждане на обучение за работа с новите решения

Scroll to Top