Преддипломен стаж

Разработка на компонент към съществуващ софтуерен продукт за обработка и интеграция на файлове от тип BCF. | Дата: 01/03/2016

BCF файловият формат е популярен файлов формат използван за пренос на данни между различни софтуерни програми в сферата на проектирането и строителството. Чрез разработката на компонент, който обработва и интеграцията на този тип файлове, съществуващият софтуерен продукт ще бъде обогатен с разширяване на гамата от поддържани файлови формати. Разработката на компонента изисква познания по обектно-ориентирано програмиране на базата на С++.

Scroll to Top