Преддипломен стаж

Разработка на приложение за генериране на спецификация на софт. решение разработено с продукта Comptel Catalog. | Дата: 17/06/2016

Запознаване с основните технологии в проекта, преминаване на кратко обучение по Comptel Catalog, запознаване с Apache Velocity framework, разработване на проекта.

Comptel работи в сферата на телекомуникациите. Продуктите на Comptel са свързани с предоставянето и активирането/деактивирането на услуги при мобилните оператори. Един от тези продукти е Comptel Catalog. В него се създава структура от обекти(item), които се разделят на няколко групи (продукти, услуги и технически услуги). Всеки един продукт в себе си съдържа определен набор от услуги. Услугите от своя страна съдържат технически услуги. Тези т.нар. технически услуги пазят информацията и данните, които трябва да се изпратят на  физическото устройство в мрежата на мобилния оператор, за да може да се активира/деактивира дадена услуга (например Data,GPRS,VoiceMail).

Идеята на това приложение е да генерира бързо и лесно детайлна спецификация (описание) на структурата създадена в продукта Comptel Catalog. Резултатът е файл с описание на продуктите и услугите създадени в Comptel Catalog и взаимните връзки между тях.

Scroll to Top