Преддипломен стаж

- | Дата: 02/10/2017

Стажът обхваща участието на стажанта в проект по разработването на изцяло нови
функционалности в последната версия на продукта SecureTransport, който е пуснат на
софтуерния пазар преди повече от 10 години, а работата по него и постоянните му подобрения
продължават и до днес, което го прави лидер в областта на MFT.
В SecureTrasport, версия 5.3.0, се въвежда функционалност, наречена Advanced Routing, която
решава множество от проблемите на бизнеса, свързани с обмен на файлове и трансформации
върху тях(routing).
В предишните версии на продукта съществува функционалност за проследяване на статуса на
трансфера на файловете(File Tracking). Новите функционалности добавени в Advanced Routing
налагат и обновяване на File Tracking, така че администраторите да имат добра видимост за
изпълнените трансфери и трансформации.
Периодът на стажа е три месеца, започвайки от 1 септември 2014 и приключвайки на 30
ноември 2014 година.

Scroll to Top