Преддипломен стаж

Разработка на синхронизираща услуга между няколко изтучници на информация. | Дата: 22/02/2018

Целта на стажа е разработване на устойчива и бързодействаща услуга, която да извършва синхронизация между два изтучници на данни. Двата изтучници предоставят различни методи за комуникация и различни формати на данните.  За цел валидирането на услугата са необходими създаването на обширни тестови сценарии, който да валидират правилното поведение на услугата в частните случаи когато един от изтучниците на информацията не е налична. За цел бързодейстиве разработената услуга трябвада подържа асинхронно обработване на заявки и получаване на нова информация от различните изтучници и  publish- subscribe начин на комуникация. Стажантът ще придобие и задълбочени знания за операционната система Linux и Java. Услугата ще е разработена следвайки Agile методологиите, в частност KanBan.

 

Scroll to Top