Преддипломен стаж

Имплементиране и подобрение на middleware система за спомагане на комуникацията между две софтуерни системи. | Дата: 14/11/2017

За сигурно и бързо предаване на голямо количество инфорамция между различни по тип софтуерни системи често се изпозлват трети системи, които служат като посредник по между им. По време на стажа ще бъде имплементирана и внедрена една такава "middleware" система между нова платформа за онлайн търговия и съществуваща система за управление на клиенти и поръчки.

Scroll to Top