Преддипломен стаж

Разработване на клиентско уеб приложение за система за търгуване с криптовалути с Angular 4 | Дата: 13/11/2017

Стажантът ще участва в разработката на клиентско уеб приложение за система за търгуване с криптовалути, разработено на езика TypeScript с Angular 4. В процеса на работа ще рефакторира вече съществуващ код, ще подобрява съществуващите UI компоненти, така че те да съответстват на изискванията за проекта и ще имплементира все още несъществуващата функционалност, заложена в проекта.

Scroll to Top