Преддипломен стаж

Microsoft .NET стажант | Дата: 18/01/2016

Предоставя се възможност за работа по международни и български проекти, които позволяват на стажанта да доразвие знанията и уменията си. Работа с бази данни и участие в разработка и поддръжка на уеб страници.  Стажът включва участие в комерсиални проекти и имплементиране на различни модули.

Scroll to Top