Преддипломен стаж

Разработка на AWS Cloud базирани бизнес справки и анализи. | Дата: 15/04/2018

Amazon Web Services (AWS) е колекция от отдалечени компютърни услуги (remote computing services), наричани още уеб услуги (web services), които съставят една cloud computing платформа, предлагана от Amazon.com. Основните услуги са Amazon EC2, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB и Amazon S3. Тези продукти са услуга за предоставяне на изчислителни мощности по-бързо и по-евтино отколкото ако клиентската фирма трябва сама да създаде физическа сървърна група.

Scroll to Top