Преддипломен стаж

Business offer creation – Автоматизиран процес за изготвяне на оферти за бизнес потребители в магазини | Дата: 08/06/2018

Целта на проекта е да се предоставят индивидуални оферти на бизнес потребителите. Процеса по подготвянето, одобряването и изпращането на оферта ще става бързо и удобно за клиентите. Офертата включва мобилни услуги и ще се предоставя в магазинната мрежа на компанията. Една от концепциите на проекта е да могат различни видове поръчки да се капсулират в една транзакция, която да се представя на клиента.

Типовете транзакции, които ще се включат са активация, преподписване на услуга и пренос на номер от друга система. Тази транзакция се представя с постъпков уизард(съветник), в който ще могат да се манипулират услугите и процесите. Проекта се разработва от няколко екипа, разпределени по различни системи. Екипът, в който участвам, е свързан с частта на разработката за магазините. Екипът се състои от 7 човека, като задачите са разпределени предварително.

Scroll to Top