Преддипломен стаж

Разработване и поддръжка на софтуер за планиране и отчитане на работното време за служители на компанията | Дата: 20/11/2018

Софтуера представлява уеб базирана интегрирана система за управление на персонала при работа по установени графици и смени. Системата е съобразена с изискванията на българското трудово законодателство и се използва от служители, мениджъри, отдел на човешки ресурси и Payroll.

Scroll to Top