Преддипломен стаж

Модул за проследяване към система за складово управление (GPS tracking module for Warehouse Management System) | Дата: 26/10/2015

Съществуваща система за складова управление, която включва различни функционалности по следене на наличност, транспортиране между складове, заявки за доставяне и нотификации и отчети трябва да бъде разширена включвайки модул за проследяване на доставките. Това спомага за по-лесно управление на доставките и предвиждане на закъснения.

Scroll to Top