Преддипломен стаж

Разработка на уеб услуги, които обработват данни за годишни технически прегледи на автомобили, регистриране на монтирани устройства за сигурност на автомобили за целите на застраховка КАСКО, търсене на полици и щети по имуществени застраховки. | Дата: 16/10/2017

Целта е студента да се запознае с проектирането и разработването на уеб услуги . По време на стажа, студентът ще се запознае и детайлно ще анализира бизнес изискванията, описващи логиката и процеса по регистрация и извличане на данни. Студентът участва в реализирането на реални уеб услуги, които се използват в транзакционния портал на организацията.

Scroll to Top