Преддипломен стаж

Запознаване и участие в разработката на софтуер за онлайн казина | Дата: 27/03/2019

Софтуерът за онлайн казина представлява портфолио от казино игри, които имат бекенд, фронтенд и клиентска част(наречена "бек офис"). Бекендът е разделен условно на три части - "core", който обхваща конфигурация и поддръжка на Java Application сървъри и имплементиране на бизнес логика; "accounting", който менижира трансакции към базата данни и цялостно управлява постъпващите данни и "game development", който се занимава с разработка и имплементация на математически модели. Фронтендът се занимава с визуалното оформление на игрите, анимации, разработка на специфична логика. Клиентската част представлява портал, който дава на клиентите достъп до информация в реално време за направени трансакции, хронология на игровите сесии, достъп до различни репорти и статистики.

Scroll to Top