Преддипломен стаж

Доразработване на система за автоматично идентифициране на моторни превозни средства на базата на текстово описание | Дата: 29/11/2017

Системата изпозлва данни от обяви за продажба на употребявани превозни средства и определя какви точно са те.

Scroll to Top