Преддипломен стаж

Разработка на уеб приложения с KnockoutJS и използване на REST услуги | Дата: 19/01/2016

По време на стажантската програма студентът трябва да се запознае с .NET технологии за разработка на уеб услуги по протокола REST чрез технологиите ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI. За консумирането на тези уеб услуги и създаването на удобен потребителски интерфейс студентът трябва да се запознае с библиотеките jQuery и KnockoutJs. Запознаването ще се извърши с помощта на множество практически примери и задачи.

Scroll to Top