Преддипломен стаж

Разработване на програмен код за уеб приложения | Дата: 13/04/2017

Разработване на електронни приложения за обучение в SCORM формат.

Внедряване на електронните приложения в LMS система, собственост на Теза.

Инсталации, поддръжка, мониторинг на LMS системи, предназначени за клиенти.

Поддръжка на уеб сайтове.

 

Използвани технологии: Java Script, HTML, HTML5, CSS, PHP, jQuery, AJAX, Bootstrap, Drupal, WordPress, Adobe Captivate 8, Adobe Photoshop CC, ILIAS, SCORM 2004, LINUX, ubuntu

Scroll to Top