Преддипломен стаж

Разработка на допълнителна изчисляваща услуга за ценова оценка продукт в бъдеще. | Дата: 21/01/2019

Целта на стажа е разработване на устойчива и бързодействаща услуга, която да извършва изчисленията за ценова оценка по предварително подадени данни за продукт. Данните се взимат от потребителя, който ги предоставая посредством потребителския интерфейс. За цел валидирането на услугата са необходими създаването на обширни тестови сценарии, които да валидират правилното поведение на услугата в частните случаи, когато някоя от данните не е налична за изчисляващия алгоритъм. За цел бързодейстиве разработената услуга трябвада подържа асинхронно обработване на заявки. Стажантът ще придобие и задълбочени знания за ActionScript и Java. Услугата ще е разработена следвайки Agile методологиите.

Scroll to Top