Преддипломен стаж

Разработване на модул към вече съществуваща финансова система, в който се въвежда информация за работниците и доходите им | Дата: 23/01/2018

Цялата система е свързана със съветване и взимане на решения относно финансовото състояние на фирмата. Системата се ползва предимно в Великобритания. Системата е изградена от различни модули, всеки от който се използва за събиране на различна информация за фирмата, активите и пасивите й. Поради разширяване на държавите, в които се използва тази консултативна финансова система се налага разработване на този модул,в който се въвежда информация за работниците и доходите им. Този модул ще се използва само в Нова Заландия. Той е интегриран в цялостната система и вече се използва в Нова Заландия.

Scroll to Top