Преддипломен стаж

Практика като програмист | Дата: 06/02/2017

Фирмата се занимава с разработка на Microsoft, както и мултиплатформени уеб-базирани решения. С помощта на AngularJS и Apache Cordova към момента се доразработва платформата за търговия SwissMain, като тя има различни версии: Уеб сайт, пригоден специфично за мобилен уеб браузър, както и Android и iOS приложения.

Scroll to Top