Преддипломен стаж

Изграждане на уеб страница за освобождаване на ресурси с ниско ниво на потребление във VMware vCAC на базата на статистики от системата VMware vCOps | Дата: 12/01/2017

Системата VMware vCloud Automation Center (vCAC) има за цел да предоставя лесни за консумация услуги до множество организации и техните потребители. Клиентите на този софтуер са както доставчици на услуги, така и големи организации и компании. Техните крайни потребители може да достигат хиляди. Основен тип услуги във vCAC са осигуряване на виртуални машини. Потенциалната им бройка може да е в десетки хиляди. Възможно е част от тези машини да бъдат забравени и да продължат да консумират ресурсите на системата. С цел оптимизация, трябва да се изгради нова администраторска страница, на която може да се провери нивото на потребление на всички виртуални машини в съответната организация. Статистиките за потреблението идват от системата VMware VCenter Operations (VCOps). Този продукт на VMware предоставя детайлни статистики за виртуални машини. Разполагайки с тази информация, администраторът може да изпрати запитване до собственика на виртуална машина, дали желае да освободи този ресурс и ако не – защо.

Scroll to Top