Преддипломен стаж

Създаване на десктоп приложение за генериране на URL-и. | Дата: 14/10/2017

По време на стажът трябва да бъде създадено десктоп приложение за генериране на URL-и. Приложението ще бъде създадено на WPF. Цели се стажантът да получи задълбочени познания по създаване на контроли с WPF, които могат да се преизползват и за други приложения, както и да използва шаблони за дизайн при създаването на приложението, които да допринесат за качествените характеристики на софтуера. За конкретното приложение ще бъде използван MVVM шаблона за дизайн за изработката на визуалната част на приложението. За самата логика ще бъдат използвани “Dependency injection” и “Inversion of control”. По този начин стажантът ще добие уменията да създава качествен софтуер, който може лесно да се преизползва и модифицира.

Scroll to Top