Преддипломен стаж

Практика като програмист | Дата: 22/11/2016

Фирмата се занимава с централизирано управление на Internet of Things устройства. С помощта на OSGi и Java технологии се създава работна среда, която да може да ги контролира и да общува с тях по различни протоколи. Това е един от водещите продукти на фирмата – Bosch IoT SDK, по който работи и програмистът-стажант.

Scroll to Top