Преддипломен стаж

Анализ и тестване на сайт за комунални плащания | Дата: 16/01/2019

Сайтът за комунални плащания се състои от две приложения – приложение за управление на съдържанието (админско) и клиентско приложение. Чрез първото приложение се предоставя възможност на потребителите да управляват съдържанието, което се визуализира в клиентското приложение. Управляват се текстове, банери, изображения на икони и др. В клиентската част се визуализират менажираните през админското приложение елементи и се предоставя функционалност за плащане на задължения към различни доставчици. Достъп за работа с админската част се предоставя на специализирани служителите за работа със съдържанието на сайта. Клиентската част се предоставя на потребителите, които желаят да прегледат текущите си задължения към съответен доставчик, като имат възможност и да заплатят желаните от тях.

Scroll to Top