Преддипломен стаж

Разработка на система за изпълнение на скриптове в управляема среда. | Дата: 10/02/2016

Чрез помощта на линукс контейнери се осъществява ограничение в ресурсите необходими за изпълнение на скрипт. Целта на системата е да предпази останалата част от операционната система и софтуера инсталиран на машината да останат без ресурси поради изпълнението на тежък скрипт.

Scroll to Top