Преддипломен стаж

Разработка на софтуер от вида „CMS“. | Дата: 09/10/2017

Работата е свързана със разработване на специализиран CMS,  ориентиран към държавната администрация.

Scroll to Top