Преддипломен стаж

Придобиване на начален опит за работа в ИТ индустрията и присъединяване към проект – DMS (Declaration Management System). | Дата: 27/01/2016

            Запознаване с основните технологии в проекта, преминаване на кратко обучение включващо и задачи, придобиване на сертификат Java SE, запознаване със самият проект.

Scroll to Top