Преддипломен стаж

Разработка на функционалност за търсене на папки и файлове в клауд платформа | Дата: 15/02/2019

Vectorworks Inc. е компания, собственост на Nemetschek Ltd., насочена към сферата на архитектурата и дизайна, която разработва CAD система, даваща възможност за инженерно, екстериорно и интериорно проектиране на сгради, дворове, пътища и др. Поддържат се различни модули около основния софтуер, които спомагат за по-лесното боравене със системата и колаборацията между потребителите. Такъв страничен модул е клауд платформата, която предлага на клиентите място за съхранение, споделяне и презентиране на проекти. Поддържат се и интеграции с други платформи и услуги.

Стажът ще бъде насочен както към бекенд, така и към фронтенд задачи. От страна на фронтенда, мобилните устройства предполагат респонсив интерфейс, който да дава пълната функционалност да бъде достъпна за потребители през таблети и телефони. От страна на бекенда, всички клауд платформи имат приспособени за тяхната имплементация механизми за търсене на файлове.

Scroll to Top