Преддипломен стаж

Разработване и тестване на модули, част от платформа за управление на клиентите и търговията. | Дата: 09/05/2017

Компания Амдокс България ЕООД е създадена през 2008 г. Фирмата се занимава главно с предоставяне на услуги по разработка на софтуер в областта на системи за управление на потребители и системи за плащания. Дружеството също така предоставя услуги по консултиране и обучение в областта на софтуера и хардуера. Фирмата има богато портфолио - от виртуализирани телекомуникационни мрежи, Big Data и Internet of Things до мобилни финансови услуги, системи за фактуриране и оперативна поддръжка. Фирмата е лидер в телекомуникационната индустрия. В момента се разработва нова платформа за управление на клиентите и търговията, която да бъде използвана от телекомуникационни компании като AT&T, Vodafone и  Telefonica. Технологиите, с който се разработва системата са Javascript базирани - използват се React,js и  Redux  за клиентската част, за сървърната част се използват Node.js и Express.js. Използва се Oracle  бази от данни за съхранение на информацията.

Scroll to Top