Преддипломен стаж

Вътрешен портал за управление на човешките ресурси в компанията | Дата: 31/01/2018

Идеята на стажа е да се навлезе в употребата на фирмената работна рамка за PHP същевременно с това да се създаде вътрешна система, която да отговаря на нуждата от управление на вътрешнофирмени активи и ресурси. Разработката на системата ще включва създаването на възможност за въвеждане на отпуските (платени и неплатен) и болнични в един календар за всеки един от служителите на дружеството. Заедно с това ще се създаде модул за управление на времето. Той ще включва функционалности по задаване на единен документ, (на седмица и месечна база) който указва как е минал работния ден на всеки от служители в компанията: кога е дошъл на работа, кога е излезнал в почивка, кога си е тръгнал и какви са били задачите му за деня. И двата модула – календара с отпуските и „диспечъра“ на времето ще дават възможност за експорт към различни формати.

Scroll to Top