Преддипломен стаж

Разработване и програмно реализиране на стеганографски методи и алгоритми за подобряване защитата на съхраняваната и предавана информация. | Дата: 16/10/2015

Поради огромният мащаб на съвременната глобална мрежа, където почти всеки човек е свързан с нея по някакъв начин правейки го уязвим, вероятността от посегателства на личната и поверителна информация е изключително голяма, което води до неспираща нужда за търсене на по-ефективни методи за защита. След детайлно разглеждане и анализиране на проблемите свързани със сигурността на съхраняваната и предавана информация, изследвайки вероятностите за наличие на пропуски в сигурността на системите както и рискът от атаки нарушаващи конфиденциалността на информацията, ще покажем че възниква нужда от използване на по-ефективни методи за защита от всякакви неоторизиран достъп и посегателства върху съхраняваната и предавана през дадена мрежа поверителна информация. Запознавайки се с видовете заплахи и вероятността от посегателства върху информацията породени от пропуски в сигурността, ще бъдем способни да направим програмна реализация на доказано ефективни стеганографски методи и алгоритми за скриване на поверителна информация в цифрова мултимедия, като по-този начин осигурим едно допълнително и изключително високо ниво за защита на информацията от каквито и да било атаки или опити за неоторизирани посегателства върху нея, нарушаващи нейната конфиденциалност и неприкосновеност.

Scroll to Top