Преддипломен стаж

Създаване на система за предоставяне на обобщена информация за менюта от различни ресторанти с цел поръчване на обяд в работна обстановка. | Дата: 21/11/2018

Този проект служи за обучаване на стажанти и запознаването им с необходимите езици, технологии и инструменти за по-нататъшната им работа в компанията. По време на реализацията му ще се усвоят знания и умения за създаване на една цялостна система. Това включва участие във всички етапи от разработка на един качествен софтуер - извличане и анализ на изисквания, създаване на архитектура, писане на код, тестване (на ниво градивни единици, на ниво интеграция и на системно ниво) и внедряване

Scroll to Top