Преддипломен стаж

Web-базирана фирмена библиотека | Дата: 06/03/2017

Фирмената библиотека собственост на CSC притежава богат набор от техническа литература. За подобрявана на ефективното ползване на тази литература се появява необходимостта от електронна система. Системата ще намали ръчната работа и ще организира процеса по заявяване, запазване и заемане на книга. Системата ще бъде разделена на две части клиентска и администраторска част.

Клиентската част предоставя възможност за:

 • търсене на книга;
 • наемане на книга - с различен приоритет (за проект, за лично ползване);
 • заявка за закупуване на нова литература;
 • поставяне на коментар за определена книга;
 • известия за връщане на наета книга.

Администраторската част предоставя възможност за:

 • търсена на книга;
 • одобрение/отказ на заявка за наемане на книга от потребител;
 • одобрение/отказ на заявка за закупуване на нова литература от потребител;
 • проверка на състоянието на определено копие на книга - налично/наето;
 • проверка на състоянието на потребител - наети/върнати книги;
 • генериране на статистики - най-често наемани книги, най-активни потребители и др.

 

Scroll to Top