Преддипломен стаж

Campaign Management Channel Integration | Дата: 05/04/2017

   Един от клиентите на СкейлФокус АД се нуждае да интегрира своята CRM система с няколко други системи от домейна си – HTTP, SMTP, (S)FTP канали за комуникация, както и с DWH системата на компанията.
   СкейлФокус предлага изграждането на интеграционно решение посредством следните технологии - TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks, TIBCO EMS, Java ЕЕ. ТIBCO BusinessWorks (ТIBCO BW) представлява интеграционна платформа, която позволява разработването на интеграционни приложения (Enterprise Application Integration - EAI). ТIBCO BW използва ТIBCO Designer, който представлява графичен потребителски интерфейс (GUI) за дефиниране на бизнес процесите и средата за изпълняване на тези процеси. ТIBCO BW включва и уеб-базиран интерфейс за следене и управление на компонентите в реално време - ТIBCO Administrator. TIBCO Enterprise Message Service (EMS) е стандартизиран messaging middleware, базиран на Java Messaging Service (JMS) – широко използвани при архитектури, ориентирани към услуги (SOA).

Scroll to Top