Преддипломен стаж

Интегриране на Google cloud provider функционалност в Cloud Appliance Library продукт | Дата: 18/01/2019

Интегриране на Google cloud provider функционалност  в Cloud Appliance Library (https://cal.sap.com/)  с цел стартиране на инстанции, създаване на резервни копия, променяне на стартирани инстанции, операции върху различни артефакти свързани с инстанциите.

Scroll to Top