Преддипломен стаж

Система за събиране на данни чрез мобилно приложение. | Дата: 18/04/2017

„Скадит“ ООД е фирма, която изработва софтуерни решения за своите клиенти. Проектите, по които се работи, са най-различни от уеб разработка, през събиране на данни от уеб сайтове до мобилни приложения. Предстои нов проект, за един от клиентите, за изграждане на въпросник, за който ще се събират данни, за определени обекти, от потребители чрез мобилни устройства. Обектите за текущата вълна трябва да могат да се импортират, и след това за всеки един от тях да се попълни въпросник. При завършване на вълната се заключват за редакция всички попълвания.  Поради естеството на работа на операторите на мобилното приложение, те не винаги ще имат мобилни данни, затова трябва да може данните да се запазват на устройството и да се  изпращат когато има наличен интернет. Събраните данни трябва да могат да се разглеждат от валидатор, да се редактират при нужда и да се експортират във формат предоставен от клиента.

Scroll to Top