Преддипломен стаж

Управление на изискванията на E-commerce система | Дата: 15/06/2018

Целта на стажа е студентът да се запознае с корпоративните процеси в компанията и да придобие умения за управление на заявки от бизнес заявители.Студентът ще анализира, описва и координира бизнес изискванията на e-commerce система.

Scroll to Top