Преддипломен стаж

Приложение за управление на склад за Android устройства с основни функционалности | Дата: 31/05/2017

Разработване на Android приложение, имащо най-малко функционалностите, посочени по-долу:

  • Създаване/Редактиране/Изтриване на списъци с артикули
  • Вписване на артикули в списък чрез клавиатурата
  • Вписване на артикули чрез сканиране на техния баркод с камерата на смарт устройството
  • Експортиране на списъци в електронна таблица
  • Импортиране на списъци от електронна таблица
  • Търсене в списъци чрез клавиатурата
  • Търсене на артикули в списъци чрез сканиране на баркодовете на артикулите чрез камерата на смарт устройството

Scroll to Top