Новини

Предстояща дипломна защита | 09/10/2015, Публикувано от: Катедра СТ

Следващата дата за дипломна защита ще бъде на 23.06.2015 г. Предаването на дипломната работа и документите, свързани с дипломната защита трябва да стане не по-късно от 20 работни дни преди датата за защита. Моля спазвайте указаните срокове!

Scroll to Top