Новини

Предстояща дипломна защита | 09/10/2015, Публикувано от: Катедра СТ

Следващата дата за дипломна защита ще бъде на 20.03.2018 г. Предаването на дипломната работа и документите, свързани с дипломната защита трябва да стане не по-късно от 10 работни дни преди датата за защита. Моля спазвайте указаните срокове!

Scroll to Top