• Успешно дипломиране!

Информационна система за дипломанти


Информационната система обслужва дейностите на катедра Софтуерни технологии, свързани с подготовката и провеждането на дипломни защити и преддипломни стажове.

Текуща дата за дипломна защита | 04.07.2017 г. |

Дипломната работа трябва да се предаде най-късно 10 работни дни преди датата на дипломната защита.


Последни новини


Предстояща дипломна защита | Публикувано на: 09/10/2015

Следващата дата за дипломна защита ще бъде на 23.06.2015 г. Предаването на дипломната ... Още...

Нова информационна система за дипломанти | Публикувано на: 02/10/2015

За удобство насвоите дипломанти катедра Софтуерни технологии разработи нова информационна ... Още...

Българската стартираща фирма Имагга е наградена от Краля на Испания | Публикувано на: 23/10/2015

В категорията "Технологии за големия бизнес" на събитието за предприемачи от Южна ... Още...


Scroll to Top